Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This report discusses the means by which the natural process of anaerobic fermentation can be controlled by man for his benefit, and how the methane generated by this process can be used as a fuel.

131 pages

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1977
  • Nhà Xuất Bản: National Academy of Science
  • Dewey Decimal: 665.77
  • Thư viện ECHO: 665.77 NAS
  • Thư Viện ECHO Châu Á: TA.005

Mua