Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This complete and informative text tells exactly how to get started in in the vermiculture business.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1975
  • Nhà Xuất Bản: Bookworm
  • ISBN-10: 9916302008
  • ISBN-13: 978-0916302016
  • Dewey Decimal: 639.754
  • Thư viện ECHO: 639.754 GAD