Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This guide provides a quick and easy reference for diagnosis and management of common skin diseases in Zimbabwean clinics and hospitals.

127 pages, illustrated, photos

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 2001
  • Nhà Xuất Bản: TALC
  • ISBN-10: 9090147381
  • Dewey Decimal: 616.5
  • Thư viện ECHO: 616.5 VAN