Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

The descriptor list given here provides an international format and thereby produces a universally understood 'language' for all plant genetic resources data.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1990
  • Nhà Xuất Bản: IBPGR
  • ISBN-10: 9290431997
  • Dewey Decimal: 634.774
  • Thư viện ECHO: 634.774 IBP