Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Successful entrepreneur Sandie Shores offers the only guide for starting an herb business that includes complete growing and harvesting information with savvy advice for starting and maintaining a profitable company. Profiles of other successful entrepreneurs are included.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1999
  • Nhà Xuất Bản: Storey Books
  • ISBN-10: 1580171281
  • ISBN-13: 978-1580171281
  • Dewey Decimal: 635.7
  • Thư viện ECHO: 635.7 SHO

Bộ sưu tập

Mua