Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

462 pages, illustrated, photos

SSSA Miscellaneous Publication

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1994
  • Nhà Xuất Bản: Soil Science Society of America
  • ISBN-10: 0891188061
  • Dewey Decimal: 631.416
  • Thư viện ECHO: 631.416 AMO