Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

The book emphasizes the organization and reproduction of representatives of the plant kingdom and of the Kingdom Moera (bacteria and blue-green algae) and the Kingdom Myceteae (Fungi).

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: Harper & Row
  • ISBN-10: 0060408391
  • ISBN-13: 978-0060408398
  • Dewey Decimal: 581.4
  • Thư viện ECHO: 581.4 BOL

Mua