Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Thirty-nine participants from 14 countries shared their research and observations on Calliandra species.  Most of the papers they presented are published in this proceedings volume.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1997
  • Nhà Xuất Bản: Taiwan Forestry Research Institute
  • Dewey Decimal: 634.97
  • Thư viện ECHO: 634.97 EVA
  • Thư Viện ECHO Châu Á: SA.014