Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Each vegetable is discussed in detail.  You'll know the problems and their solution, understand how to raise, harvest, and store the seeds.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: Garden Way Pub.,
  • ISBN-10: 0882661329
  • ISBN-13: 978-0882661322
  • Dewey Decimal: 635.
  • Thư viện ECHO: 635. ROG

Bộ sưu tập

Mua