Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This is a good book for students studying psychology, counseling, human and mental health. The book provided much needed information and skills for these fields.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: Brooks/Cole Pub. Co.
  • ISBN-10: 0534050778
  • Dewey Decimal: 616.89
  • Thư viện ECHO: 616.89 COR