Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

Proceedings of a symposium by Division S-5 of the Soil Science Society of America, 29 November, 1988

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1991
  • Nhà Xuất Bản: Soil Science Society of America
  • ISBN-10: 0891187944
  • Dewey Decimal: 631.42
  • Thư viện ECHO: 631.42 NET