Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

273 pages

Story of William Kamkwamba from Malawi, and his efforts to bring electricity and running water to his people

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 2009
  • Nhà Xuất Bản: William Morrow
  • ISBN-10: 0061730327
  • ISBN-13: 9780061730320
  • Dewey Decimal: 621.312
  • Thư viện ECHO: 621.312 KAM