Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This book describes the necessity of properly recycling human waste to maintain fertility of food producing soils.  This book explores potential ways to do this while keeping in mind that recycling human waste can be very dangerous.

164 pages, illustrated

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1995
  • Nhà Xuất Bản: Ecology Action
  • Dewey Decimal: 631.869
  • Thư viện ECHO: 631.869 BEE

Mua