Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

The objectives of the experiment were to determine how the nutrients in poultry manure can be best be solubilized, and the effect of the fertilizer solution on tomato growth in various media.

98 pages, illustrated, photos

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1983
  • Nhà Xuất Bản: Csiro Publishing
  • Dewey Decimal: 630.7
  • Thư viện ECHO: 630.7 DUD

Bộ sưu tập