Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Provides information on the history, uses, range, and characteristics of more than a hundred herbs, and offers tips on growing them.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1974
  • Nhà Xuất Bản: Rodale Press Book Division
  • ISBN-10: 0878570764
  • ISBN-13: 978-0878570768
  • Dewey Decimal: 635.7
  • Thư viện ECHO: 635.7HYL

Mua