Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This training resource book is made for researchers wishing to learn and teach the essentials of agro-ecosystem mapping. 

55 pages, illustrations, photos 

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1989
  • Nhà Xuất Bản: Ford Foundation, India
  • Dewey Decimal: 589.7
  • Thư viện ECHO: 589.7 LIG