Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This directory includes food legumes, cereals, and vegetables.

53 pages, illustrated

Directory of Germplasm Collections

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1985
  • Nhà Xuất Bản: INTSOY, Rome, INTSOY, Urbana-Champaign
  • Dewey Decimal: 633.34
  • Thư viện ECHO: 633.34 JUV