Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This book provides the fundamentals of plant science.

617 pages, illustrations

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1988
  • Nhà Xuất Bản: Harper & Row
  • ISBN-10: 0060437073
  • ISBN-13: 978-0060437077
  • Dewey Decimal: 631
  • Thư viện ECHO: 631 KLE

Mua