Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Publications Handbook and Style Manual serves as a guide for authors in preparing manuscripts and other material submitted for publication by the societies.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1988
  • Nhà Xuất Bản: Soil Science Society of America
  • ISBN-10: 0891180966
  • ISBN-13: 978-0891180968
  • Dewey Decimal: 808.066
  • Thư viện ECHO: 808.066 AME

Mua