Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This book is packed with information on identifying over 490 species of cactus, advise on growing cacti, and how to deal with pests and diseases.

320 pages, illustrations, photos

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1989
  • Nhà Xuất Bản: Chartwell House
  • ISBN-10: 1555212069
  • ISBN-13: 978-1555212063
  • Dewey Decimal: 633.93
  • Thư viện ECHO: 633.93 HAU

Thẻ

Cactus

Mua