Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This notebook is a special issue of Tropical and Subtropical Agroecosystems, 2003 on Increasing Mucuna's Potential as a Food and Feed Crop.

Mucuna Velvet Bean / Notebook. 

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 2003
  • Nhà Xuất Bản: TRO
  • Dewey Decimal: 635.65
  • Thư viện ECHO: 635.65 ECH

Bộ sưu tập