Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This book reports how massive deforestation can be reversed by school and backyard nurseries.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1987
  • Nhà Xuất Bản: Agency for International
  • Dewey Decimal: 635.
  • Thư viện ECHO: 635. BEN