Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This directory, prepared by the IBPGR, created  an international network of genetic resource centers.    Hopefully the information will act as a catalyst in  stimulating interest in the conservation and use of the genetic resources of vegetables.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1990
  • Nhà Xuất Bản: International board of Plant Genetic Resources (IBPGR)
  • ISBN-10: 9290431946
  • ISBN-13: 978-9290431947
  • Dewey Decimal: 635.025
  • Thư viện ECHO: 635.025 BET

Bộ sưu tập

Mua