Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This publication reports on the seminar where professional forest workers were trained.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1989
  • Nhà Xuất Bản: Finnish Government Printing
  • ISBN-10: 9614732731
  • Dewey Decimal: 634.9
  • Thư viện ECHO: 634.9 FOR