Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  
Sách này có thể không còn bản in.

Proceedings of a symposium sponsored by the American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, and Soil Science Society of America.

378 pages, illustrated

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1983
  • Nhà Xuất Bản: American Society of Agronomy
  • ISBN-10: 0891180451
  • Dewey Decimal: 631.58
  • Thư viện ECHO: 631.58 ASA