Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This pamphlet contains a wealth of information on home gardening propagation.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1985
  • Nhà Xuất Bản: Inst of Plant Breeding
  • Dewey Decimal: 635.043
  • Thư viện ECHO: 635.043 COR