Điều này Presentation không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

 

Người Thuyết trình: Dr. Shamie Zingore

Sự kiện: ECHO East Africa Symposium 2011 (20-01-2011)