Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This book presents solutions to many of the problems of providing efficient and adequate storage for grains and seeds after harvesting in a variety of tropical conditions.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1987
  • Nhà Xuất Bản: Macmillan
  • ISBN-10: 0333448278
  • ISBN-13: 978-0333448274
  • Dewey Decimal: 633.1
  • Thư viện ECHO: 633.1 APP
  • Thư Viện ECHO Châu Á: PF.010