Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Tea covers in detail the characteristics and requirements of the crop and how to grow it in a variety of tropical zones.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: Macmillan
  • ISBN-10: 0333544501
  • ISBN-13: 978-0333544501
  • Dewey Decimal: 633.72
  • Thư viện ECHO: 633.72 BON
  • Thư Viện ECHO Châu Á: PH.003, PH.015

Mua