Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This book discusses comprehensively the principles and methods of soil management and all related aspects of agricultural practice.

609 pages, illustrated

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1962
  • Nhà Xuất Bản: Asia Publishing House
  • Dewey Decimal: 631.954
  • Thư viện ECHO: 630.954 ARA