Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This FAO book describes efforts to fight the locust in Africa, the Near East and Asia in the 1980s.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1989
  • Nhà Xuất Bản: FAO
  • Dewey Decimal: 632.726
  • Thư viện ECHO: 632.726 FAO