Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This book is a text in botany for use by students in pharmacy.

751 pages, illustrations 

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1951
  • Nhà Xuất Bản: Blakiston
  • Dewey Decimal: 581.63
  • Thư viện ECHO: 581.63 YOU

Thẻ

Botany

Mua