Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

430 pages, illustrated

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1974
  • Nhà Xuất Bản: Weed Science Society of America
  • Dewey Decimal: 632.954
  • Thư viện ECHO: 635.954 WSS