Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This notebook contains a wide variety of information on community development in Haiti.

multiple pages, ilustrations, photos

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 2011
  • Nhà Xuất Bản: ECHO
  • Dewey Decimal: 361.609
  • Thư viện ECHO: 631.609 YAR