Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This book disusses the use of synthetic chelating agents in plant nutrition.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: Arthur Wallace
  • Dewey Decimal: 581.1
  • Thư viện ECHO: 581.1 WAL