Điều này Presentation không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

 

Sự kiện: ECHO International Agriculture Conference 2010 (06-12-2010)