Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

A collection of messages brought at the Washington Forum for all attending to deepen their understanding of worldwide humanitarian needs and issues and to become better informed on the subject.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1999
  • Dewey Decimal: 261.88
  • Thư viện ECHO: 261.88 WOR Staff