Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

Proceedings of a workshop held in Ibadan, Nigeria, 27 April - 1 May 1981

164 pages

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1981
  • Nhà Xuất Bản: The United Nations University
  • Dewey Decimal: 631.58
  • Thư viện ECHO: 631.58 MAC