Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

FAO plant production and protection paper about methods where water availability is the main constraint for crop production.

64 pages, tables, graphs

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1983
  • Nhà Xuất Bản: Food and Agricultural Organization of the United Nations
  • ISBN-10: 9251008078
  • Dewey Decimal: 338.17
  • Thư viện ECHO: 338.17 FRE