Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

Step-by-step instructions on how to make a try square, bevel squae, marking gauge, cutting gauge, mortise gauge, panel gauge, mallet, bow drill, bow saw, coping saw, fret saw, and hack saw. 

107 pages, illustrated

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1986
  • Nhà Xuất Bản: Intermediate Technology Publications
  • ISBN-10: 0946688532
  • Dewey Decimal: 680
  • Thư viện ECHO: 680 MOO

Bộ sưu tập