Điều này Presentation không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

 

Người Thuyết trình: Janet Maro

Sự kiện: 2021 ECHO East Asia Symposium (28-09-2021)