Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Includes index.

Translated by: John Coates.

pests rice maize legumes vegetables fruits storage insecticidal plants ashes baits traps vegetable oils mineral substances

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1986
  • Nhà Xuất Bản: Verlag Josef Margraf
  • ISBN-10: 3924333432
  • ISBN-13: 978-3924333430
  • Dewey Decimal: 632.9
  • Thư viện ECHO: 632.9 STO
  • Thư Viện ECHO Châu Á: PF.004