Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Proceedings of the Symposium.  Papers on Macadamia, Lychee, Fruits of Israel, Citrus, Banana, Cacao, Minor Tropical Fruit in Florida, and mango and avocado.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1970
  • Nhà Xuất Bản: University of Florida, Center for Tropical Agriculture
  • Dewey Decimal: 634.6
  • Thư viện ECHO: 634.6 MAL

Bộ sưu tập