Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Proceedings of the Agricultural Systems and research Workshop and Selected Papers from the Canadian Association of African studies meeting.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: Africa World Press
  • ISBN-10: 0865431485
  • Dewey Decimal: 338.109
  • Thư viện ECHO: 338.109 MCD

Mua