Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This volume contains authoritative reviews on the soybean: genetics, physiology, nutrition, management, diseses and pests. This together comprises a comprehensive record of research in basic and applied sciences of this crop plant.

239 pages, illustrations

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1963
  • Nhà Xuất Bản: Academic Press
  • Dewey Decimal: 633.34
  • Thư viện ECHO: 633.34 NOR

Mua