Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

The Storage and Handling of Onions provides information on harvesting, field handling, drying, storage, cultivars, sprout suppression, packing and diseases of onions. Produced by the Tropical Products Institute, a British Government organisation. 

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1982
  • Nhà Xuất Bản: Tropical Products Institute
  • ISBN-10: 0859541487
  • Dewey Decimal: 635.952
  • Thư viện ECHO: 635.952 TRO