Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

The Sourcebook focuses on operations with more potential for negative environmental impacts, such as major new infrastructure, rather than on operations with less potential impact, such as rehabilitationand maintenance. Chapters 8-9

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: World Bank
  • ISBN-10: 08213184462
  • Dewey Decimal: 333.731
  • Thư viện ECHO: 333.731 WOR Vol 2