Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

The organization and operation of an emerging new model for agricultural research and development are described in this monograph.

111 pages, tables

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1981
  • Nhà Xuất Bản: Rural Development Committee, Center for International Studies, Cornell University
  • Dewey Decimal: 630.72
  • Thư viện ECHO: 630.72 WHY