Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This research investigated mosquito breeding in nine small irrigation reservoirs during 1995-97.  It was found that these tanks contributed to the malaria risk in Sri Lanka.

28 pages, illustrated

Research Report 57

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 2001
  • Nhà Xuất Bản: IWMI
  • ISBN-10: 9290904615
  • Dewey Decimal: 614.532
  • Thư viện ECHO: 614.532 IWM