Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Upland Rice covers in detail the characteristics and requirements of the crop and how to grow it in a variety of African zones and farming systems, with relevance to the Caribbean and otether tropical areas.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1987
  • Nhà Xuất Bản: Macmillan
  • ISBN-10: 0333448898
  • ISBN-13: 978-0333448892
  • Dewey Decimal: 633.18
  • Thư viện ECHO: 633.18 JAC
  • Thư Viện ECHO Châu Á: PB.012, PB.016

Mua